Precies een maand geleden, op 11 april, klonk voor het eerst in Den Helder de Kinder-Matthäus Passion.
De bovenbouwgroepen van beide Verrekijkers hebben een aantal weken 3 delen uit de beroemde Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach geoefend met de docenten Elana en Heleen van de Triade.
Koor, solisten en orkest voerden een aantal andere delen uit, aan elkaar verbonden door teksten van Jack Beneker, de stadsdichter van Den Helder van 2016. Jack trad op als verteller.
We kregen veel enthousiaste reacties en we zijn apetrots op het resultaat!
Omdat dit een uniek samenwerkingsproject was tussen de Triade en De Verrekijker, is besloten het geheel professioneel te laten filmen, met als resultaat onderstaand Youtube-filmpje. 

Geniet van de geweldige inzet van de kinderen van de Verrekijkers.

Klik hier voor het verslag van de studiedag van Kopwerk en Schooltij. Heb je het gezien? Zie je er iets positiefs in en buig je diep? NA MASTE!

 

Goed nieuws! De gemeenteraad van Texel stemt unaniem in met de realisatie van het Onderwijs Centrum Texel!

Ga je voor je gelijk of voor je geluk? Studiedag voor Kopwerk- en Schooltijmedewerkers. Woensdag 29 maart 2017, De Fontein Den Helder, inloop vanaf 9.15 uur. Met medewerking van Verus (Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs) en Leo Bormans, Ambassadeur van Geluk en bekend schrijver en inspirator.

Poster studiedag jpg

Hoe zorgen we ervoor dat we onze kinderen op Texel het beste onderwijs kunnen bieden? Dat alle scholen op het eiland optimaal kunnen presteren, mogelijkheden hebben om te innoveren, zonder verlies van hun eigen identiteit? Voor die vragen zag het Texels onderwijs zich enkele jaren terug gesteld. Het leidde tot een brede maatschappelijke discussie en een heldere conclusie: samenwerking tussen de scholen is noodzakeijk om de kwaliteit op peil te houden.

'Aan de overkant volgt het onderwijs met belangstelling de ontwikkelingen op Texel. Zo'n eilandbrede samenwerking waarin alle onderwijsvormen zijn betrokken, is bijzonder in het onderwijs,' vertelt Jan Bot, bestuursvoorzitter van Stichting Kopwerk, Stella Maris en de Schooltij-scholen. 
Zo krijgt het Onderwijs Centrum Texel steeds meer gestalte, waarmee er gewerkt wordt aan het verder ontwikkelen van goed passend onderwijs  voor alle Texelse kinderen. Lees meer in de Texelse Courant van 24 februari jl.