Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Als ouders deze bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen alternatief bieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald.

Bekijk de brochure van het ministerieContact

Downloads

Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd gezag, waaronder:

  • excursies
  • introductiekamp
  • kerstviering
  • bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining
  • langdurige extra-curriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs