Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt primair toezicht op het handelen van het bestuur. Zij is de werkgever van de bestuursleden en houden toezicht op het beleid in de organisatie. Ze zijn sparringspartner voor het bestuur.  

De raad van toezicht hanteert bij haar toezicht op het strategisch beleid van Kopwerk de volgende kaders: Kopwerk bestaat opdat alle kinderen:  

  • Zich optimaal ontwikkelen als mens in relatie tot zichzelf (persoonsvorming), in relatie tot de ander en in relatie tot ‘het’ (Subjectificatie).
  • Zich optimaal ontwikkelen als mens in de samenleving (Socialisatie).
  • Zich kennis en vaardigheden eigen maken die nodig zijn voor het verdere leven (Kwalificatie).
  • Een waardevolle schooltijd beleven.
College van bestuurContact

Downloads

No items found.

De raad van toezicht kent vier leden met voldoende spreiding van kennis en ervaring op juridisch, financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk, levensbeschouwelijk en onderwijskundig gebied.

De leden van de raad van toezicht van Stichting Kopwerk zijn:


Dhr. Samir Bashara
Dhr. Jan Stuifbergen
Dhr. Jurgen Holtz
Mevr. Carla Kersbergen