Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt primair toezicht op het handelen van het bestuur en het beleid in de organisatie. Naast werkgever zijn de leden van de raad van toezicht tevens sparringspartner voor het bestuur.  

De raad van toezicht hanteert bij haar toezicht op het strategisch beleid van Kopwerk de volgende kaders: Kopwerk bestaat opdat alle kinderen:  

  • Zich optimaal ontwikkelen als mens in relatie tot zichzelf (persoonsvorming), in relatie tot de ander en in relatie tot ‘het’ (Subjectificatie).
  • Zich optimaal ontwikkelen als mens in de samenleving (Socialisatie).
  • Zich kennis en vaardigheden eigen maken die nodig zijn voor het verdere leven (Kwalificatie).
  • Een waardevolle schooltijd beleven.
BestuurContact

Downloads

De raad van toezicht kent vier leden met voldoende spreiding van kennis en ervaring op juridisch, financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk, levensbeschouwelijk en onderwijskundig gebied.

De leden van de raad van toezicht van Stichting Kopwerk zijn:


Dhr. Samir Bashara
Dhr. Jan Stuifbergen
Dhr. Jurgen Holtz
Mevr. Carla Kersbergen

No items found.