Als uw kind extra/specifieke ondersteuning nodig heeft

Wanneer uw kind schriftelijk is aangemeld bij één van onze Kopwerk-scholen en u  al weet dat uw kind extra/specifieke ondersteuning nodig heeft, nodigt de intern begeleider van de school u uit voor een gesprek. De school onderzoekt of zij de benodigde ondersteuning zelf kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Hierbij is het ondersteuningsprofiel van de school het uitgangspunt. Het ondersteuningsprofiel kunt u opvragen bij de directeur van de school, vindt u in de schoolgids of op website van de school. Wanneer de school de ondersteuning zelf kan bieden, plaatst zij uw zoon of dochter op de school.

De school heeft zorgplicht. Dat betekent, dat wanneer zij inschat dat zij deze extra/specifieke ondersteuning niet zelf kan bieden, zij in overleg met u op zoek gaat naar een school die vanuit het ondersteuningsprofiel deze extra zorg wél kan bieden. Dat kan een reguliere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. De school heeft dan 6 weken na inschrijving de tijd om te beslissen of zij uw kind toelaat. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. De school kan daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. De periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.

Samen met u wil de school op zoek naar de plek waar uw kind zich het beste kan ontwikkelen.