kinderen7De afgelopen jaren stond het onderwijs in het teken van bestuurlijke schaalvergroting. Stichting Kopwerk is hiervan een succesvol voorbeeld.
In 2001 besloten vijf verenigingen voor protestants-christelijk onderwijs in de Noordkop samen te gaan. Twee jaar later sloten ‘De Kring’ met vijf scholen op Wieringen en in de Wieringermeer en ‘Meander’ met vier scholen in West-Friesland zich aan. Nog een jaar later sloot de ‘VPCO Enkhuizen’ zich aan met 2 locaties in Enkhuizen en eind 2012 de Gideonschool te Bovenkarspel.
Door deze schaalvergroting kan Kopwerk een betere uitgangspositie creëren voor het christelijk onderwijs in ons deel van Noord-Holland.