kinderen14

 

De uitgangspunten voor Kopwerk vanuit de kernwaarden:  

Inclusief  
De Kopwerk-scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, waarvan de ouders zich kunnen vinden in het concept van de school en de grondslag respecteren. Maar inclusief onderwijs gaat verder. Geen kind, geen organisatie wordt uitgesloten. Ouders met kinderen met specifieke behoeften, die extra zorg en aandacht nodig hebben, zijn van harte welkom om samen met ons te zoeken naar een passende plek en een passende oplossing.  

Lokaal wat kan, regionaal wat oplevert en samen wat ons sterk houdt.  
Kopwerk-scholen krijgen alle ruimte en de bewegingsvrijheid die nodig is om een eigen uitstraling te ontwikkelen die past bij de wijk en de populatie. Alle medewerkers werken intensief samen om de kwaliteit van het leren en opvoeden zo goed mogelijk vorm te geven. We leren elke dag van elkaar.  

Duurzaam  
Kopwerk staat voor duurzaam onderwijs waar geen talent verloren gaat. Kopwerk-scholen gaan verder dan het focussen op hoge opbrengsten voor rekenen en taal. Ze kijken naar het kind en de omgeving als geheel. Leerlingen ontwikkelen de competenties die belangrijk zijn voor hun toekomstig leven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het samenwerken met elkaar, leren keuzes maken, het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid en creatief zijn en hoe we deze capaciteiten inzetten ten dienste van het geheel. Dit is de essentie van de drie perspectieven op duurzaamheid gezien vanuit Autopoiesis: duurzaamheid als mens (mijn optimale ontwikkeling), als professional (onze optimale ontwikkeling als team) en als bewoner van deze planeet (onze optimale bijdrage aan het geheel).  

Doorgaande lijn  
Elk kind heeft een doorgaande ontwikkeling. Daarin kunnen we geen vertraging accepteren die meer dan natuurlijk is. Daarom streeft Kopwerk naar een doorgaande lijn binnen het onderwijs passend bij de doorgaande ontwikkeling van kinderen. De organisatie speelt een actieve rol bij het aanbieden van voorschoolse educatie en werkt structureel samen met het voortgezet onderwijs in de regio.