College van bestuur

Het bestuur onderschrijft de Code Goed Bestuur (PO). We vinden bij Kopwerk kernwaarden de basis voor ons handelen. Het is belangrijk dat alle medewerkers deze waarden kennen en delen.

Bij de besturing van de organisaties gaan we uit van een aantal kernwaarden dat de basis vormt van onze organisaties en het gedrag van onze medewerkers:  

  • Verantwoordelijk voor de wereld om ons heen.
  • Inclusief denken: Iedereen hoort erbij.
  • Jouw verhaal is mijn verhaal.
  • Medeverantwoordelijk voelen voor de wereld om je heen(duurzaam).
  • Een ondernemende en innovatieve houding wordt gewaardeerd.
  • Innovatief ondernemen (ondernemend groeien) (duurzaam).
  • Denken in gehelen (doorgaande lijn).
  • Vakmanschap en professionaliteit (het kader).
  • Lokaal wat kan, regionaal wat oplevert en samen wat ons sterk houdt.

VacaturesContact

Downloads

No items found.

De leden van het college van bestuur van Stichting Kopwerk zijn:
Jan Bot (voorzitter)

Secretariaat:
Effelin Jong
Joyce van Leeuwen

Onze focus:


- Medewerkers in hun kracht

- Leerlingen in hun kracht

- Scholen in hun kracht

- Uitgaande van inclusiviteit en verbinding.

- "Klaar voor een nieuwe dag"