Maak kennis met de krachten van Kopwerk-Schooltij. In deze video vertellen onze onderwijsprofessionals stralend over hoe nieuwe collega's ontvangen worden en hoe de teamspirit is. Ook geven ze antwoord op de vraag wat het Kopwerk-Schooltij-gevoel is en waarom leraar het mooiste beroep is dat er bestaat. Ook werken bij Kopwerk-Schooltij? Bekijk hier onzer vacatures.

5 Oktober was het de Dag van de Leerkracht, wat ons betreft de Dag van de Medewerker. Inclusiviteit is een groot goed binnen onze organisatie. We sluiten niemand buiten. Als blijk van waardering ontvingen alle medewerkers een duurzaam cadeau: een 'Bamboek'. Zo ook intern begeleider, Marieke Smits en leerkracht Julia van Maris uit handen van schoolleider Leonie de Haan.

Dag van de leraar

Studiedag Kopwerk-Schooltij 'Vitaal de toekomst in'. 

'Voornemen fusie Kopwerk-Schooltij'

Op Texel hebben alle basisscholen de krachten gebundeld. Zij vinden dat ze er samen verantwoordelijk voor zijn om het allerbeste onderwijs bieden, zo dicht mogelijk bij huis. It takes an Island to raise a child, vrij naar het Afrikaanse spreekwoord. Dat betekent niet dat er niets te kiezen is. De scholen werken samen op een manier die de identiteit van de individuele scholen versterkt, want ze geloven in diversiteit.

De schoolleiders en de besturen zien het als een proces: er worden gestaag stappen genomen om de ambities waar te maken en tegelijkertijd is ruimte om te zoeken naar de beste manieren en naar maatwerk. Ze onderzochten wat er nodig is om kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te laten volgen en hoe ze dan de aandacht kunnen krijgen die ze nodig hebben. Er werd gezocht naar constructieve manier om met bevolkingskrimp om te gaan, met kinderen met speciale behoeften en met de gebouwen.

Op de website texelsonderwijs.nl zijn de ontwikkelingen te volgen. Schoolleiders vertellen over hun ervaringen, kinderen vertellen over hun school en over hun wensen en de bouw van de Skool -het gloednieuwe gebouw dat in Den Burg verrijst en waar alle basisscholen uit grootste dorp straks zullen huizen- is er te volgen.