Op Texel hebben alle basisscholen de krachten gebundeld. Zij vinden dat ze er samen verantwoordelijk voor zijn om het allerbeste onderwijs bieden, zo dicht mogelijk bij huis. It takes an Island to raise a child, vrij naar het Afrikaanse spreekwoord. Dat betekent niet dat er niets te kiezen is. De scholen werken samen op een manier die de identiteit van de individuele scholen versterkt, want ze geloven in diversiteit.

De schoolleiders en de besturen zien het als een proces: er worden gestaag stappen genomen om de ambities waar te maken en tegelijkertijd is ruimte om te zoeken naar de beste manieren en naar maatwerk. Ze onderzochten wat er nodig is om kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te laten volgen en hoe ze dan de aandacht kunnen krijgen die ze nodig hebben. Er werd gezocht naar constructieve manier om met bevolkingskrimp om te gaan, met kinderen met speciale behoeften en met de gebouwen.

Op de website texelsonderwijs.nl zijn de ontwikkelingen te volgen. Schoolleiders vertellen over hun ervaringen, kinderen vertellen over hun school en over hun wensen en de bouw van de Skool -het gloednieuwe gebouw dat in Den Burg verrijst en waar alle basisscholen uit grootste dorp straks zullen huizen- is er te volgen.